Річний звіт про діяльність роботи закладу  

за 2018 – 2019  навчальний рік

 

Загальна інформація про заклад

 

Сосонський навчально-виховний комплекс:  загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад Охтирської районної ради Сумської області враховує основні вимоги Закону України « Про загальну середню освіту». Будівля школи прийнята в експлуатацію з 1911 року.   Підпорядкований заклад відділу освіти  Охтирської районної державної адміністрації. Земельна ділянка, на якій знаходиться школа має площу 0,23 га.

У 2018 – 2019 навчальному році працювало 3  педагогічних працівників  та 3  працівників з  обслуговуючого персоналу. Середня кількість учні початкової школи  упродовж навчального року становила 5 осіб, вихованців дошкільної групи – 12. Будівля закладу забезпечує належні умови для організації освітнього процесу, відпочинку, харчування дітей, проведення позаурочних заходів.

У школі обладнано 2 класні кімнати, ігрову кімнату для дошкільнят, спальну , харчоблок (їдальню), туалетну кімнату. Учні першого класу  після уроків можуть перебувати  на базі дошкільної  групи (до 17 год.).

У 2018-2019 н.р. у закладі працювало  3 педагогічних працівників та 3 працівників з числа обслуговуючого персоналу. 

 

Педагогічний колектив закладу

Протягом 2018-2019 навчального року у Сосонському НВК працювало 3 педагогів:

 1. Черкасова Тетяна Олександрівна, учитель початкових класів, освіта повна вища, ІІ кваліфікаційна категорія, педагогічний стаж 23 роки.
 2. Нога Тетяна Олександрівна, вихователь дошкільної групи, освіта неповна вища, кваліфікаційна категорія «молодший спеціаліст», педагогічний стаж 9 років.
 3. Крамська Наталія Олексіївна, вихователь дошкільної групи, освіта базова вища, педагогічний стаж 9 років.

Керівництво закладом здійснює Черкасова Тетяна Олександрівна.

Педагогічний колектив складає річний план роботи школи, виходячи з перспективної внутрішньошкільної  методичної  проблеми, над розв’язанням якої працює, нормативних і директивних документів, перспективних планів контролю за станом викладання предметів та станом виховної роботи, атестації педагогів,  враховуючи результати роботи за минулий навчальний рік, шкільне середовище, інтереси вчителів, учнів та їх батьків.

Організація атестації педагогічних працівників

У закладі освіти складено перспективний і поточний плани проходження атестації, але у 2018-2019 навчальному році атестація для педагогічних працівників не була передбачена.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

(стажування, курси підвищення кваліфікації, перепідготовка тощо)

У школі складено перспективний план курсової перепідготовки педагогічних працівників на 5 років, який виконується в повному обсязі. Курси підвищення кваліфікації педагоги проходять за планом та в повному обсязі, що підкріплюється відповідними сертифікатами. У плані роботи на поточний навчальний рік наявний розділ щодо підвищення кваліфікації працівників. У 2017/2018 навчальному році курсову перепідготовку пройшов 1 вихователь.

У підвищенні професійної компетентності кожного педагога велику роль відіграє самоосвіта, основними мотивами якої є прагнення особистості до постійного професійного самовдосконалення і самовираження, розширення кругозору, створення позитивного іміджу, підвищення категорії тощо.

Мова навчання - українська.

Освітні програми

Початкова школа Сосонського НВК здійснювала діяльність за напрямами:

–   для 1-го класу  – за Типовим навчальним планом для початкової школи з навчанням українською мовою (додаток 1 до Типової освітньої програми  для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я.).

 – для 2-го, 4-го класів  – за навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання (таблиця 2 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407)

Нова українська школа

Нова українська школа - це новий освітній простір, який має бути зручним та комфортним для кожного учня. З цією метою змінюється просторово-предметне оточення, планування і дизайн освітнього процесу спрямовується на розвиток дитини та її мотивацї до навчання. Так, у 2018-2019 навчальному році за рахунок коштів державного бюджету проведено закупівлю сучасних меблів для першокласників (шафа для зберігання дидактичного матеріалу та дитячих речей, одномісні парти), дидактичних засобів навчання (набори магнітних літер, цифр, комплекти для навчання грамоти та вивчення англійської мови, навчальні колекції з природознавства та лабораторні  прилади для проведення дослідів, набір годинників песочних, набір  "Одиниці об'єму",  набір грошових знаків, набори моделей геометрічних тіл та фігур, муляжі "Овочі, фрукти", географічні карти, глобуси, килимок-конструктор тощо. Придбано мультимедійний комплекс: ноутбук, проектор, мультимедійна дошка; багатофункціональний пристрій, ламінатор.

Державна підсумкова атестація

Державну підсумкову атестацію  у 2019 році проведено вчасно, згідно з графіком проведення, порушень вимог щодо проведення ДПА не зареєстровано. Матеріали ДПА оформлено своєчасно, відповідно до вимог та зберігаються у закладі.

Державна підсумкова атестація за курс початкової загальної середньої освіти у 4 класі проводилась у формі підсумкових контрольних робіт з двох предметів: з української мови та математики відповідно до календарно-тематичного планування згідно із затвердженим розкладом.

Державну підсумкову атестацію з математики виконували  1 учень 4-го класу, що становить 100% від  загальної кількості. 

        Аналіз контрольних робіт свідчить про достатній рівень засвоєння програмового матеріалу учнем 4-го класу.

Підсумки державної підсумкової атестації у  4 класі у 2018-2019 навчальному році в Сосонському НВК

Усього випускників
 4-го класу

Усього учнів проходило ДПА

Українська мова 

Математика

Проходило ДПА

Кількість учнів

Проходило ДПА

Кількість учнів

початковий

середній

достатній

високий

початковий

середній

достатній

високий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

1

-

-

1

-

1

-

-

1

-

 

 

Стан матеріально-технічного забезпечення групової кімнати, спальної кімнати, спортмайданчика, навчально-дослідницької ділянки

 

Групові приміщення для дошкільнят мають естетичне  оформлення. Розвивальне середовище створене працівниками закладу та батьками. У групових кімнатах достатня кількість дитячих меблів. Згідно картки розсаджування кожна дитина має своє робоче місце. З метою всебічного особистісного зростання дитини, набуття нею життєвої компетентності, група оснащена предметно-ігоровими осередками: « Ігровий куточок», «Куточок живої природи», «Куточок народознавства», « Музичний куточок», « Перукарня»,  «Театральний куточок», «Математичний  куточок», « Куточок чергових». Дошкільна група забезпечена спортивним  інвентарем. На території школи  розміщений  ігровий майданчик.

 

Стан забезпечення комп’ютерною технікою, мультимедійними засобами навчання та ефективність їх використання

У навчальному закладі наявний  1 комп'ютер. Усі педагогічні працівники володіють комп’ютерною грамотністю.  Початкова школа забезпечена мультимедійним комплексом (ноутбук, проектор, мультимедійнашошка), багатофункціональним пристроєм, ламінатором. 

Організація харчування учнів

 У школі наявна їдальня (харчоблок), яка знаходиться в приміщенні          школи. Їдальня забезпечена необхідним технологічним обладнанням та інвентарем.   Харчоблок забезпечений проточною холодною та гарячою водою від водонагрівача. У достатній кількості кухонний та столовий посуд. Приміщення харчоблоку систематично утримується в належному санітарному стані.

Всі діти охоплені гарячим харчуванням.

 Діти пільгових категорій  харчуються за рахунок бюджетних коштів.

Продукти харчування зберігаються у промаркованій тарі, умови зберігання відповідають санітарно-гігієнічним  вимогам. Працівники харчоблоку дотримуються технології приготування їжі. В меню включаються всі необхідні продукти харчування. Документація з питань харчування ведеться відповідно до Інструкції.

Організація відпочинку та оздоровлення учнів

 У закладі  систематично проводяться оздоровчі заходи в режимі навчального дня, тижні здоров’я, екскурсії  рідним краєм. Влітку на базі закладу працює  пришкільний табір   «Сонечко» , у  якому стовідсотково охоплені діти шкільного та дошкільного віку.

 

 

Навчальна діяльність учнів

 

Протягом 2018– 2019  навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно- зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2018 року всі діти мікрорайону школи охоплені навчанням у школі.

В основу діяльності школи покладено діючі законодавчі та освітні нормативні документи України. Типові документи відповідають діючому законодавству , всім нормативним документам, що регламентують перебування учнів у закладі освіти, Конвенції ООН « Про права дитини». Освітній  процес було організовано відповідно до наказів  та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти облдержадміністрації, відділу освіти Охтирської райдержадміністрації на основі навчального плану школи та навчальних програм  з предметів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Викладання навчальних дисциплін здійснювалося державною мовою.

 

 

Виховна та позакласна робота

 

Головна мета:

 

 • Виховання свідомого громадянина Укра­їни, який поважає історичне минуле

  свого народу і толерантно ставиться до культурних та національних здобутків  інших народів;

 • Формування творчої особистості, здатної до самореалізації та самовдосконалення.

 

 

Завдання:

 • виховання патріотизму, громадянських якостей;
 • забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності;
 • виховування здоров’я зберігаючих навичок.                                                                  

 

 

Умови реалізації мети виховання:

 

 • Організація цікавої позакласної діяль­ності;
 • залучення батьків до творчої діяльності дітей, використання в роботі їх досвіду;
 • розвиток співпраці між молодшими і стар­шими учнями; між учнями і

  вчителями, між педагогами і батьками учнів.

 

 

Принципи:

 

 • принцип системного підходу до організації виховної діяльності школи;
 • принцип стимулювання дитини до самовиховання;
 • принцип співпраці (вчителі, учні, батьки, громадськість);
 • принцип гуманізму;
 • принцип демократизації;
 • принцип урахування вікових та індивідуальних  здібностей.

 

Суб'єкт:

  Педагогічний колектив, батьки, громадськість, друзі школи.

 

Форми роботи:

 Години спілкування, бесіди, анкетування, інтелектуальні конкурси, спортивні змагання, концерти-привітання для батьків , перегляд кінофільмів.                                                                                  

 

.

Аналіз виховної роботи  за 2018-2019 н.р.

Основною метою педагогічних працівників у вихованні учнів у 2018-2019 навчальному році є формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої особистості.

     Педагогічний колектив Сосонського НВК у 2018-2019 н. р. працював відповідно до  Законів України “Про освіту ”, “Про загальну середню освіту ” ( зі змінами),  Концепції «Нова українська школа», схваленої розпорядженням Кабінету  Міністрів  України від 14 грудня 2016 року № 988-р,  постанови  Кабінету  Міністрів  України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження  Державного стандарту початкової освіти», наказів Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»,

Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління  всіх рівнів з питань освіти і виховання; правил і норм охорони праці, техніки безпеки, а також Статуту і локальних правових актів школи, над втіленням у життя законодавства про реформування і розвиток загальноосвітньої школи, дотримувалися норм Конвенції про права дитини.

 

 

У роботі з учнями педагогічний колектив школи  здійснює виховну діяльність у відповідності до наступних ключових напрямів:

 ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

 ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

 ціннісне ставлення до природи;

 ціннісне ставлення до культури і мистецтва;

 ціннісне ставлення до себе;

 ціннісне ставлення до праці.

       Пріоритетним у виховній роботі школи є реалізація проблеми «Формування життєво-важливих компетентностей учнів з метою їх вільної адаптації в соціумі». Відповідно до цієї проблеми розроблено  основні завдання  :

         виховання патріотизму, громадянських якостей;

         виховування здоров’я зберігаючих навичок.                                                                                                                                                                                                  

Для реалізації цих завдань у школі був розроблений план виховної роботи навчального закладу.

Вересень був присвячений вирішенню організаційних питань:

 • визначення завдань та проблем, над якими працюватиме навчальний заклад протягом навчального року;
 • складання та погодження планів виховної роботи;
 • створення банку даних дітей, які потребують соціального захисту, опіки; складання соціальних паспортів класів, школи.

Згідно з річним планом роботи школи на 2018-2019 н.р. у школі  було проведено комплекс виховних заходів.

З  метою формування ціннісного ставлення до суспільства та держави, виховання почуття поваги і гордості до рідного краю, шанування державних символів, Конституції України у кожному кабінеті є куточки державної символіки.

Новий 2018-2019 н.р. розпочався першим уроком «Моя Україна» .

Під час уроку  були реалізовані такі завдання:

 • ознайомлення учнів з основними історичними подіями становлення державності України;
 • формування відчуття приналежності до України, усвідомлення себе українцем, почуття особистої відповідальності за долю держави та українського народу;
 • формування готовність служити Батьківщині своєю працею та стати на захист державних інтересів країни;
 • виховання поваги до державних символів, шанобливе ставлення  до традицій українців та представників інших національностей, що населяють країну.

     Основний зміст Першого уроку  був спрямований на утвердження єдності України, нероздільності її території та народу, що її населяє.

     Увагу дітей акцентували на тому, що патріотизм – це звичайний стан повсякденного життя людини, який виявляється не тільки під час надзвичайних ситуацій, а і у прагненні жити в Україні, розумінні необхідності дотримання конституційних та правових норм, володінням державною мовою, шанобливим ставлення до історії, культури та традицій українського народу.

      Здоров’я - це найцінніший скарб, який треба берегти. Тому з метою популяризації та пропаганди серед підростаючого покоління здорового способу життя, запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі, виявлення та підтримки талановитої молоді на базі школи були проведені День здоров'я та тиждень Олімпійського руху        

         З метою формування основних понять про народ, націю, суспільство, державу, активної громадянської позиції та відповідальності за долю рідного міста, України; виховання почуття єдності власної долі з долею Батьківщини в школі проведено:

 • Година спілкування «14 жовтня - День Захисника України»;
 • спортивні змагання, присвячені святу Покрові Пресвятої Богородиці та Дню українського козацтва.

 

З нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи у школі пройшли заходи під гаслом «Вільні творять майбутнє», на яких діти мали змогу переглянути відеоролики, презентації, декламували вірші про Україну.

 

         8 травня 2019 року, у День пам’яті та примирення відбулася година спілкування «1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо», яка   закінчилася  покладанням  квітів до пам’ятника загиблим воїнам у роки Другої світової війни, щоб віддати данину пам’яті всім тим, хто поклав своє життя та здоров’я на вівтар Перемоги. 

     9 травня  село Сосонка відзначило День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Наші учні  взяли участь у святкуванні цієї дати. Діти були задіяні у літературно – музичній композиції біля пам’ятника загиблим воїнам і Другій Світовій війні. Діти хвилино. Мовчання вшанували пам’ять  про тих, хто віддав своє життя і захистив рідну землю від ворогів.

    

 

       До Дня Перемоги над нацизмом  у школі була організована книжкова виставка «Поки горить свіча  нзгасне па’мять».

 

З  метою формування ціннісного ставлення  до сім’ї, родини були проведені позакласні заходи:

 • свято до 8 Березня «Вітаємо Вас, любі матусі!»;
 • година сілкування «Ми матір називаємо святою».

 

         З  метою формування ціннісного ставлення до природи учні брали участь  в  акції «Школа – мій дім, я - господар в нім», у конкурсі «Замість ялинки - букет». Під час Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та Дня благоустрою в школі було проведено:

 • інтелектуальну гру «Жива природа, жива душа» ;
 • конкурс малюнків «Людина і ліс»;
 • акцію «Майбутнє лісу у твоїх руках».

 

З  метою формування ціннісного ставлення  до мистецтва у школі проведено виставку-конкурс осінніх композицій «Осінь-чарівниця»,  конкурс малюнка «Барви осені».

 

З  метою формування ціннісного ставлення до себе, свідомого ставлення до свого життя і здоров’я як однієї з найвищих людських цінностей, оволодіння основами здорового способу життя, навичками, у тому числі й життєвими, безпечної для життя і здоров’я поведінки, розвитку життєвих навичок учнів, спрямованих на заохочення вести здоровий спосіб життя було проведено   ряд заходів: конкурси, вікторини  на  знання правил безпечної поведінки  та з питань

 основ здоров’я.

 

         Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу учнів школи, головною метою якого є набуття молодими громадянами соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави.

          Педагогічний колектив спрямуває роботу на запобігання дитячому травматизму як під час уроків, так і у позаурочний час.  Значна увага була приділена проведенню профілактичних бесід, інструктажів, організації чергування учнів у школі. У вересні було проведено місячник «Увага! Діти на дорозі»,  метою якого було пропагування здорового способу життя; проведення оздоровчо-профілактичної  роботи серед учнів; формування усвідомлення учнями ролі фізичної досконалості у гармонійному розвиткові особистості.

    Колектив закладу цілеспрямовано працює над питанням охорони прав дитини. Здійснення соціальної підтримки та матеріальної допомоги дітям пільгового контингенту є важливим напрямком діяльності колективу. Діти пільгових категорій отримують  речову допомогу у ході різноманітних акцій, постійно знаходяться в полі зору адміністрації школи та педагогів.